Betingelser

Du skal være godkendt medlem af foreningen for at benytte dig af faciliteter, ressourcer, events, materialer mm. leveret af Vejle Kampsport Center (CVR 39956608). Når du er meldt ind i Vejle Kampsport Center kan du blive inviteret, men ikke gøre krav på, de aktiviteter foreningen tilbyder. Ligeledes accepterer du de betingelser henvist til dette dokument og andre handelsbetingelser godkendt af bestyrelsen og de fremtidige ændringer af disse, som offentliggøres på hjemmesiden www.vejlekampsportcenter.dk.

Medlemsgebyr/Kontingent

Medlemskab/kontingent for 2021 er på 100 kroner/måned og giver adgang til alle træninger uanset kampsportsgren.

Prisen (deltagergebyret) for at deltage i træninger, arrangementer, events og aktiviteter betales per gang. Prisen fremgår ved tilmelding til disse og forefindes online. Deltagergebyret er således afhængig af aktivitetens størrelse.

GENERELLE OPLYSNINGER

Foreningens juridiske navn : Vejle Kampsport Center
Selskabsform : Forening
CVR-nummer :  39956608
Mail : phi@vejlekampsportcenter.dk
Hjemmeside : www.vejlekampsportcenter.dk

 

Priser

Priser for de enkelt aktiviteter fremgår under Events/tilmelding/booking. Da vi er en forening, er alle priserne på hjemmesiden ikke tillagt moms. Når du med dit betalingskort køber et af nedenstående produkter, sker det som en forudbetaling for den angivne periode for det enkelte event og produkt.

  • Abonnement/kontingent
  • Webshop
  • Arrangementer
  • Venteliste
  • Passivt medlem

Alle køb af events og produkter på hjemmesiden refunderes ikke, se punktet Fortrydelsesret. Alle transaktioner for den enkelte bruger, kan ses i kvitteringen fremsendt som email.

Der kan anvendes nedenstående betalingsformer ved køb af produkter på hjemmesiden.

  • Visa/Dankort
  • eDankort
  • Mobile Pay

Sikkerhed

Vi benytter Stripe, som er verdens største betalingsgateway til alle transaktioner for betalinger. Betaling sker via en sikker SLL krypteret linje mellem brugeren og Stripe.

Stripe er et fuldt PCI-certificeret. Standarden definerer en række krav til opbevaring, transmission og håndtering af kortdata – og til hvordan det skal kontrolleres, at kravene bliver overholdt.

Ved at handle med leverandører, der har gennemgået PCI-certificeringen, reducerer man som e-handelsforretning risikoen for svindel og giver brugerne en større tryghed som kunde i forretningen.

Du kan læse mere om sikkerhed ved betaling på hjemmesider på http://www.stripe.com/

Vilkår for kontingent / Medlemsskab

Det er en forudsætning for medlemskabet i Vejle Kampsport Center, at tilmelding sker via hjemmesiden med tilhørende betaling af kontingentet. Som udgangspunkt kan nye medlemmer prøvetræne efter aftale. Såfremt et aktivt medlem ikke har betalt sit kontingent rettidigt, udelukkes medlemmet fra træning, kampe, stævner osv. Dette sker efter advisering omkring den manglende betaling af formanden.

Som nyt medlem eller førstegangsbetalende, skal der i forbindelse med tilmelding og betaling, godkendes at Vejle Kampsport Center herefter automatisk må trække kontingent af medlemskabet på kortet samt deltagergebyret til de enkelte arrangementer. Medlemmet accepterer at det må trækkes beløb på kortet efter ved hver aktivitet eller køb foretaget online og/ eller på selve dagen ved arrangementet.

Kort informationer til automatisk kontingent betaling lagres hos Stripe. Automatisk trækning af kontingent ophører, hvis medlemskabet ændres eller ophører, hvilket ændres i medlemskabet. Såfremt der pålægges et betalingsgebyr på kortet, typisk 1,5% + 2 kr., bliver dette pålagt medlemmet.

Senest 5 dage før den automatiske trækning af kontingent på kortet, udsendes en mail eller sms, med information om betalingen. Kvittering for betalingen sendes per mail og transaktionen vises også i mailen eller kan efterspørges ved at sende en mail til formanden.

Der fremsendes mail til brugeren såfremt betalingskortet ikke længere kan benyttes, f.eks. pga. udløbsdato. Herefter Vil medlemmet blive bedt om at foretage en ny betaling med det nye kort. Ved spærring af sidst benyttet betalingskort, påhviler det selv brugeren at ændre kort data, som beskrevet ovenfor.

Udmeldelse af klubben skal ske til, enten formanden eller kasséreren.
Mail: phi@vejlekampsportcenter.dk

Hærværk eller forkert brug af foreningens materiel, kan medføre ekskludering af medlemmet fra foreningen, samt et erstatningskrav – se punktet Forsikring

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret på køb af abonnementer eller kontingent til fritidsaktiviteter og idrætsforening, ifølge den danske købslovgivning. Derfor refunderes tilmeldinger ikke. Køb af tøj, udstyr mm. kan refunderes iflg. købeloven.

Forsikring

Vejle Kamsport Center er som medlem af DGI og DIF omfattet af den kollektive aftale som er indgået med forsikringsselskabet TRYG. Forsikringen dækker på en række områder trænere og ledere, når de udøver deres hverv i klubben. Medlemmer som udøver idræt i klubben, er IKKE dækket af foreningens forsikringen.

Skader på medlemmer, f.eks. tandskader, skal dækkes af medlemmets egen ulykkesforsikring.

Skader forvoldt af medlemmer på foreningens materiel eller bygninger, herunder hærværk og forkert brug af materiel, skal dækkes af medlemmets egen ansvarsforsikring.

Tyveri i og omkring Vejle Kampsport Centers område, f.eks. fra omklædningsrum, dækkes af egen indboforsikring.

Foreningen forbeholder sig ret til at rejse erstatningskrav over for medlemmet og/eller dets værge samt eventuel ekskludering fra foreningen.

Indholdet af forsikringen kan ses på http://www.idraettensforsikringer.dk/

Børneattester

Det er et lovkrav at alle trænere og øvrigt tilknyttede hjælpere til hold for unge under 15 år – SKAL have en godkendt børneattest. Børneattesten udfyldes af trænere/ hjælpere og sendes via foreningens formand til politiet for godkendelse. Formanden modtager kun en endelig godkendelse fra politiet, og har derfor ikke yderligere informationer om godkendelsen.

Læs mere på www.borger.dk/Sider/Boerneattester.aspx

Egenbetaling

Der må forventes fuld egenbetaling ved deltagelse ved stævner og konkurrencer både i ind- og udlandet, hvad angår deltagergebyr, kost, logi og transport. Ligeledes regnes med en egenbetaling til diverse forbund, hvis dette er nødvendigt. Hver kampsport har et forbund, og hvis der er et medlemskrav, så vil medlemmet blive faktureret direkte eller viderefaktureret fra forbundet. Typisk er det et krav, for de medlemmer, som ønsker officielle stævnedeltagelse. Såfremt der er krav om internationale forbund, skal medlemmet også regne med en udgift hertil. I enkelte tilfælde, kan Vejle Kampsport Center sponsorere enkelte medlemmer ved specielle lejligheder, såfremt der er søgt sponsorater hertil.

Der vil også være krav om påklædning, heraf træningsdragter og træningsudstyr i forbindelse med stævner. Her er der også tale om egenbetaling.

Brug af foto og video

Som medlem i Vejle Kampsport Center giver du samtykke til vores brug af foto og video på Sociale Medier. Vi har ophavsret på de billeder og videoer optaget af os. Billeder og videoer skal til enhver tid fjernes fra nettet, såfremt medlemmet ønsker dette. Læs mere omkring vores politik ang. brug af foto og video.

Kontakt

Har du generelt Ris/Ros eller andre spørgsmål relateret til Vejle Kampsport Center, skal du være velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Læs også Vejle Kampsport Centers Code of Conduct.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formanden direkte.