Vi har brug for al den støtte vi kan få!

Vi har ideerne og viljen til at gøre en forskel for de unge mennesker her i Trekantsområdet. Det eneste vi mangler er jeres opbakning til at realisere vores drømme. Hvorfor er det vigtigt med et sponsorat? Fordi, talentudvikling koster tid og penge. Selvom alt vores arbejde i Vejle Kampsport Center er frivilligt, så skal udøverne stadig betale for stævner, transport, træningssamlinger, dragter mm.

Vi har en politik omkring, at sponsorater kun går til talentudvikling og kun til udøveren. Krav til dokumentation og hvordan midlerne skal bruges er helt op til sponsoren.

Vejen til landsholdet er langt, og undervejs oplever man at kvalifikationsrunderne kræver mange års træning og økonomi for at opnå tilstrækkeligt point for at komme på landsholdet. Det er de færreste, som kan leve af sport i Danmark og det samme gælder for vores udøvere. Vi kæmper fordi vi elsker vores sport og fordi vi ønsker at skabe et træningsmiljø, som gavner de unge mennesker i området.

Medieplan

For hvert sponsorat vil der blive udarbejdet en medieplan, således sponsorer kan se noget håndgribeligt ved at støtte et hold. Der vil også være løbende evalueringer og rapporteringer på resultater omkring holdet, så både Vejle Kampsport Center og samarbejdspartnere kan føle sig trygge ved økonomisk støtte til talentudviklingen.

Handlingsplan

Det er vigtigt, at der udarbejdes en handlingsplan for projekterne. Det giver både fokus og retning for hvad pengene bruges til for derved at fremme talentudviklingen.

Støt os idag!

Alle beløb går til en fælles pulje, hvor der offentliggøres hvad pengene bruges til. Pengene dedikeres til talentudviklingen i Vejle Kampsport Center.